ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ WORDPRESS. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ!

Edit

START

Τρίμηνη Συνδρομή
35
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: έως 30 Λεπτά
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / 2 Εβδομάδες
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης εως 24 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Πίνακας Ελέγχου Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία
 • 1 Click Staging Website

BASIC

Τρίμηνη Συνδρομή
69
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: έως 60 Λεπτά
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / Εβδομάδα
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης έως 12 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Πίνακας Ελέγχου Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία
 • 1 Click Staging Website
Popular

PREMIUM

Τρίμηνη Συνδρομή
99
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: 2 Ώρες
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / 3 ημέρες
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης έως 6 ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Πίνακας Ελέγχου Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία: Προαιρετικά
 • 1 Click Staging Website: Προαιρετικά

ADVANCE

Τρίμηνη Συνδρομή
179
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: 4 Ώρες
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / Ημέρα
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης έως 3 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Πίνακας Ελέγχου Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία: Προαιρετικά
 • 1 Click Staging Website: Προαιρετικά
Edit

START

Εξάμηνη Συνδρομή
35.99
29
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: έως 30 Λεπτά
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / 2 Εβδομάδες
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης εως 24 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Ειδικός Διαχειριστής Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία
 • 1 Click Staging Website

BASIC

Εξάμηνη Συνδρομή
69.99
59
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: έως 60 Λεπτά
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / Εβδομάδα
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης εως 12 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Ειδικός Διαχειριστής Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία
 • 1 Click Staging Website
Popular

PREMIUM

Εξάμηνη Συνδρομή
99.99
89
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: 2 Ώρες
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / 3 ημέρες
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης έως 6 ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Πίνακας Ελέγχου Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία: Προαιρετικά
 • 1 Click Staging Website: Προαιρετικά

ADVANCE

Εξάμηνη Συνδρομή
179.99
149
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: 4 Ώρες
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / Ημέρα
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Ταχύτερος χρόνος απόκρισης
 • Ταχύτερος χρόνος απόκρισης
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία: Προαιρετικά
 • 1 Click Staging Website: Προαιρετικά
Edit

START

Ετήσια Συνδρομή
35.99
25
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: έως 30 Λεπτά
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / 2 Εβδομάδες
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης εως 24 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Ειδικός Διαχειριστής Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία
 • 1 Click Staging Website

BASIC

Ετήσια Συνδρομή
69.99
39
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: έως 60 Λεπτά
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / Εβδομάδα
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης έως 12 Ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Ειδικός Διαχειριστής Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία
 • 1 Click Staging Website
Popular

PREMIUM

Ετήσια Συνδρομή
99.99
69
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: 2 Ώρες
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups /3 Ημέρες
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Χρόνος απόκρισης έως 6 ώρες
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Πίνακας Ελέγχου Λογαριασμού
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία: Προαιρετικά
 • 1 Click Staging Website: Προαιρετικά

ADVANCE

Ετήσια Συνδρομή
179.99
129
99
Το μήνα
 • Χρόνος υποστήριξης: 4 Ώρες
 • Λεπτομερείς Αναφορές
 • Υποστήριξη Email / Chat
 • Cloud Backups / Ημέρα
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
 • Βασικές ενημερώσεις του WordPress
 • Ενημερώσεις Plug-In και Θέματος
 • Παρακολούθηση Uptime
 • Σάρωση ασφαλείας
 • Υποστήριξη για Online Shop
 • Βελτιστοποίηση SEO
 • Ταχύτερος χρόνος απόκρισης
 • Ταχύτερος χρόνος απόκρισης
 • Υποστήριξη τηλεφώνου
 • WP Premium φιλοξενία: Προαιρετικά
 • 1 Click Staging Website: Προαιρετικά

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Δεν θέλετε να εγγραφείτε σε ένα μηνιαίο πακέτο; Κανένα πρόβλημα!

Υπηρεσία υποστήριξης για μία φορά  29€