Χρήσιμα Προγράμματα

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table 'almasoft.EcwJKC_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from EcwJKC_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.236.253.192' and package_id = '838'